Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane na rzecz promocji mediacji, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, przypadających w dniach 12 – 16 października 2020 roku, zorganizował bezpłatne dyżury mediatorów w siedzibie Sądu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, pokój Nr 14 na parterze.
Szczegółowy harmonogram dyżurów poniżej.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkań z mediatorami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19, osoby zgłaszające się na dyżury obowiązane są do zachowania obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sokółce reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

  • poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do budynku Sądu; osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, lub u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38 0C i powyżej, nie będą wpuszczone do budynku Sądu;
  • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym;
  • zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu, chyba że z uwagi na stan zdrowia zwolnione są z tego obowiązku;
  • zachowanie dystansu, to jest co najmniej 2m odległości od pozostałych interesantów.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego W Białymstoku

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie jest lista dla całego okręgu:

https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2690.html.

 

UWAGA!
Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. zostanie zamknięta.

Informujemy, że od 1 października 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Sokółce zostanie uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat do transakcji bezgotówkowych (realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych ).
W samoobsługowym terminalu będzie możliwość uiszczania wpłat bezgotówkowo na rachunki sądu tj.

  • rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
  • sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
  • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ​- Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia

Za pośrednictwem terminala możliwy będzie również zakup e-znaków sądowych.

Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki sądu będą realizowane w wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.