ZARZĄDZENIE Nr A-022- 32/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 20 października 2020 roku do 30 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
 SSR Sławomir Kuczyński                                                                               

 

ZARZĄDZENIE Nr A-022- 31/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 14 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 14 października 2020 roku do 19 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
w zastępstwie
SSR Aneta Sidorowicz                                                                                

 

UWAGA!
Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. zostanie zamknięta.

Informujemy, że od 1 października 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Sokółce zostanie uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat do transakcji bezgotówkowych (realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych ).
W samoobsługowym terminalu będzie możliwość uiszczania wpłat bezgotówkowo na rachunki sądu tj.

 • rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
 • sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
 • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ​- Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia

Za pośrednictwem terminala możliwy będzie również zakup e-znaków sądowych.

Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki sądu będą realizowane w wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.

 

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane na rzecz promocji mediacji, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, przypadających w dniach 12 – 16 października 2020 roku, zorganizował bezpłatne dyżury mediatorów w siedzibie Sądu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, pokój Nr 14 na parterze.
Szczegółowy harmonogram dyżurów poniżej.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkań z mediatorami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19, osoby zgłaszające się na dyżury obowiązane są do zachowania obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sokółce reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

 • poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do budynku Sądu; osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, lub u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38 0C i powyżej, nie będą wpuszczone do budynku Sądu;
 • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym;
 • zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu, chyba że z uwagi na stan zdrowia zwolnione są z tego obowiązku;
 • zachowanie dystansu, to jest co najmniej 2m odległości od pozostałych interesantów.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego W Białymstoku

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie jest lista dla całego okręgu:

https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2690.html.