OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 10 sierpnia 2023 rokuNa podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce.

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16–100 Sokółka.
I.    Oznaczenie konkursu: A.111.4.2023.
II.    Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 


OGŁOSZENIE
z dnia  4 września  2023 rokuw sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.
W nawiązaniu do ogłoszenia nr A 111.4.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1.    Borowska Anna Maria
2.    Lewicka Justyna
3.    Matuk Kinga
4.    Rutkowska Kornelia
5.    Trzasko Maciej

Więcej informacji w załączniku: II etap 09.2023


Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 21 września 2023 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A 111.4.2023  
 


Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego w terminie od 10 sierpnia  2023 r. do 20 września  2023 r. (sygnatura:  A 111.4.2023)
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana

Pani Kornelia Rutkowska, która uzyskała podczas konkursu –  18,5 pkt

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.
Na liście umieszczeni zostali kandydaci, którzy  w konkursie uzyskali kolejne lokaty

1.    Justyna Lewicka – 16,75 pkt
2.    Kinga Matuk  - 14,75 pkt
3.    Maciej Trzasko  - 14,25 pkt
4.    Anna Maria Borowska  - 13,75 pkt

Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 25 kwietnia 2023 roku

 

Na podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 400)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce  - umowa na zastępstwo

Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Sokółce

  1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,16 – 100 Sokółka
  2. Oznaczenie konkursu: A.111.2.2023
  3. Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

UWAGA!

W załącznikach: Wyniki konkursu

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 20 lutego 2023 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.1.2023

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 21 marca 2023 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

Informacja
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 20 kwietnia 2023 roku
o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce — nr sprawy A.111.1.2023


Stosownie do treści S 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013, poz. 1228), w wyniku przeprowadzonego w okresie od 20 lutego 2023 roku do 18 kwietnia 2023 roku konkursu, do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Ewelina Leśniewska, która uzyskała podczas konkursu 48 punktów.

 

Więcej informacji w załączniku: Informacja o wynikach konkursu

 

OGŁOSZENIE

z dnia 15 grudnia 2022 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.3.2022

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 10 stycznia 2023 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 W załączniku: Informacja o wynikach konkursu