Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
(teren działania – cały powiat sokólski)


Małgorzata Kostrycka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 8:00-15:00
Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
16-100 Sokółka,
ul.Pocztowa 3
(85) 711-24-83
www.komorniksokolka.pl
komorniksokolka@wp.pl

 


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr A .4020.11.2021
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z  dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie wyznaczenia zastępcy komornika sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Sokółce Pani Małgorzaty Kostryckiej  

W oparciu o przepis art. 43 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.)
§ 1
Wyznaczam Panią Agnieszkę Kosacką – Bobier – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, do pełnienia obowiązków komornika sądowego w zastępstwie Pani Małgorzaty Kostryckiej – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, Kancelaria Komornicza nr II, w dniach od 11 czerwca 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Na oryginale właściwy podpis

 

INFORMACJA

Sokółka, 22 stycznia 2021 roku

W oparciu o przepis art. 8 ust. 9  ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771z późn. zm), w oparciu o powiadomienie z dnia 18 stycznia 2021 roku (Kmo 18/21 (18), złożone przez Panią Małgorzatę Kostrycką Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce – Kancelaria Komornicza nr II z siedzibą przy ul. Pocztowej 3  w Sokółce, 16-100 Sokółka,  informuje się o istnieniu przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez tego Komornika  na podstawie art. 10 ust. 4  powołanej ustawy.

MONIKA AGNIESZKA GÓRALCZUK
Przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 10:00-15:00
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

od 1 lipca 2019 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30   

16-100 Sokółka,
ul. 1-go Maja 24 lok. C4
(85) 667-02-95
www.komornik-sokolka.pl
sokolka.goralczuk@komornik.pl

UWAGA! Dodatkowe informacje w załączniku:  M.Góralczyk - zastępstwo komornika.pdf

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 styczeń 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie