Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
(teren działania – cały powiat sokólski)


Małgorzata Kostrycka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 8:00-15:00
Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
16-100 Sokółka,
ul.Pocztowa 3
(85) 711-24-83
www.komorniksokolka.pl
komorniksokolka@wp.pl

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
Małgorzaty Kostryckiej
z dnia 29 grudnia 2023r.
na podstawie art.130 § 2 kodeks pracy
§1
2 stycznia 2024r. ustala się dniem wolnym za święto przypadające w innym dniu niż
niedziela tj. za święto w dniu 6 stycznia 2024r.
§2
zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZARZĄDZENIE   Nr A.4020.9.2023
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w  sprawie wyznaczenia zastępcy komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Sokółce Pani Moniki Góralczuk

W oparciu o przepis art. 43 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 22 marca 2018  roku – Ustawa o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 590 ze zm.)
§ 1
Wyznaczam Panią Małgorzatę Kostrycką - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, do pełnienia obowiązków komornika sądowego w zastępstwie Pani Moniki Góralczuk – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce w dniach od 10 lipca 2023 roku do 21 lipca 2023 roku.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Na oryginale właściwe podpisy

 

INFORMACJA


Sokółka, dnia 20.07.2023 roku
W oparciu o przepisy art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771), w oparciu o powiadomienie z dnia 14 lipca 2023 roku (Kmo 135/23 (135) złożone przez Panią Małgorzatę Kostrycką Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, informuje się o istnieniu przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez tego Komornika na podstawie art. 10 ust. 4 powołanej ustawy.

 


MONIKA AGNIESZKA GÓRALCZUK
Przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00-15:00
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

od 1 lipca 2019 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30   

16-100 Sokółka,
ul. 1-go Maja 24 lok. C4
(85) 667-02-95
www.komornik-sokolka.pl
sokolka.goralczuk@komornik.pl

UWAGA! Dodatkowe informacje w załączniku:  M.Góralczyk - zastępstwo komornika.pdf

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 styczeń 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 styczeń 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 styczeń 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 13 kwiecień 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 lipiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 listopad 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 listopad 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie