Nr postępowania A.26.5.2023

Przedmiot zamówienia: „Postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Rejonowego w Sokółce”

 
Termin składania ofert: 05.04.2023 r.  godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 05.04.2023 r.  godz. 14.15
Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy.

 W załącznikach: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr postepowania A.26.20.2022

„Usługa porządkowo-czystościowa w budynku i posesji Sądu Rejonowego w Sokółce”
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c0d9ba1-6531-11ed-abdb-a69c1593877c   
 

ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

NIP : 545-14-69-003
REGON: 000321394

Sąd Rejonowy w Sokółce, w nawiązaniu do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm. )  informuje, iż w 2020r. nie przewiduje przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości powyżej 30 000 EURO.