Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Uwaga

W celu odszukania sprawy po jej sygnaturze nadanej w Sądzie Rejonowym w Sokółce należy ją wpisać w pole „Sygnatura akt” w prawidłowym formacie.

Przykład (fikcyjny numer sprawy):

PRAWIDŁOWO: I Ca 12/13

NIEPRAWIDŁOWO: ICa 12/13 , I Ca 12/2013 ; ICa12/13 itp.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 15 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 15 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 15 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 15 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski