Sąd Rejonowy w Sokółce dysponuje:
1. nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa przekazaną w trwały zarząd oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 788 o powierzchni 4 551m 2 położona w Sokółce przy ul. Marszałka Piłsudskiego 7 , zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BI1S/00027551/6 przez Sąd Rejonowy w Sokółce ,
2. majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności.Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku stanowiących własność Sądu Rejonowego w Sokółce:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie