ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Sokółce reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Sokółce będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce wyznaczył Panią Martę Wojdałowicz jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Rejonowym w Sokółce za kontakt z Koordynatorem dostępności.

Tel. (85) 81 12 307

e-mail: marta.wojdalowicz@sokolka.sr.gov.pl


Informujemy , iż od dnia 01.02.2021r została wyznaczona Pani Katarzyna Kieżel - specjalista ds. zamówień publicznych
w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla wszystkich sądów apelacji białostockiej,
w tym Sądu Rejonowego w Sokółce.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Katarzyna Kieżel
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950  Białystok
telefon: 85 7430 315
adres e-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
03 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
09 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
01 kwiecień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
31 marzec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
31 marzec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
31 marzec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 lipiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 lipiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie