Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Sąd Rejonowy w Sokółce publikuje sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2022 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok: 

 Sprawozdania finansowe za 2020 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok:

Sprawozdania finansowe za 2018 rok:

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 27 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 maj 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 maj 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 maj 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 08 maj 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 08 maj 2024 Mirosław Kałuski Porównanie