II - Petycja Odrębna

- procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

 

 

  • 1P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)   -   o opublikowanie  w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – wniosku oraz odpowiedzi na nasze pytania.

Wnosimy o wskazanie wiedzy prawniczej IOD. Wnosimy o zmianę IOD na osobę z kwalifikacjami o których mowa w art. 37 ust.5 RODO .

 

  • 2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach .Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej I MY TO CZYNIMY.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

 

Anna Mierzejewska

Łódź

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 13 lipiec 2022 Mirosław Kałuski