Sąd Rejonowy w Sokółce, w nawiązaniu do art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm. )  informuje, iż w 2020r. nie przewiduje przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości powyżej 30 000 EURO.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
01 marzec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
09 kwiecień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
09 kwiecień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
18 marzec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
18 marzec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 kwiecień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
31 marzec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 marzec 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
18 kwiecień 2024 Mirosław Kałuski Porównanie