W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2002 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w całej Polsce, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w obchody  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przypadające w roku 2022 w okresie od 21 do 27 lutego organizuje dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

w dniach: od 21 do 25  lutego 2022 roku w godzinach 10:00 do 14:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 – pokój Nr 9 – parter.

Dyżury pełnione będą przez asystentów sędziów i kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy, zobowiązane są do przestrzegania wymogów sanitarnych, tj.: poddaniu się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki oraz zachowania dystansu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia proszone są, po wejściu do siedziby Sądu, o wskazanie celu wizyty pracownikom ochrony.

Dodatkowo informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym a finansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Na stronie Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informacje o miejscach. w których udzielana jest pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem A – 022 – 2/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy  za odpracowaniem w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota).

Jednocześnie ustalono godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w dniu 6 czerwca 2020 roku (sobota) od 7:30 do 15:30, zaś godziny przyjęć interesantów od 8:00 do 15:00.