OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 6 października 2020 roku

Na podstawie art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014, poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo)
Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,
16 -100 Sokółka


1. Oznaczenie konkursu: A - 110 - 14/20
2. Liczba wolnych stanowisk - 2 etaty

 


Wyniki konkursu

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-110-14/20
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Zgodnie z art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r.,577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  informuję o wyborze

Pani Joanny Sarosiek

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,3 pkt oraz

Pani Gabrieli Czaplejewicz

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,2 pkt.

 

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014, poz. 400)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Oznaczenie konkursu: A – 111 – 16/19
Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 9 kwietnia 2019 roku
Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka
Sygnatura  konkursu:  A  – 110 – 10/19

liczba stanowisk:  1 etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 14 maja 2019 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.