Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
(85) 711-41-29
fax. (85) 81 12 305
fax. (85) 711-41-29 w.305
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
Sekretariat Prezesa – pokój 110
(85) 81 12 307
(85) 711 41 29 w. 307
fax. (85) 81 12 305
fax. (85) 711 41 29 w. 305
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce
(85) 81 12 304
(85) 711 41 29 w. 304
fax. (85) 81 12 381
fax. (85) 711 41 29 w.381
dyrektor@sokolka.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału Administracyjnego
(85) 81 12 306
(85) 711 41 29 w. 306
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Główna księgowa
(85) 81 12 301
(85) 711 41 29 w. 301
ksiegowosc@sokolka.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
(85) 81 12 300
(85) 711 41 29 w.300
fax. (85) 81 12 305
fax. (85) 711 41 29 w. 305
boi@sokolka.sr.gov.pl

Informatyk
(85) 81 12 303
(85) 711 41 29 w.303
informatyk@sokolka.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
(85) 81 12 310
(85) 711 26 56 w. 310
fax. (85) 81 12 313
fax. (85) 711 26 56 w. 313
cywilny@sokolka.sr.gov.pl

II Wydział Karny
(85) 81 12 320
(85) 711 41 29 w. 320
fax. (85) 711 20 22
karny@sokolka.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
(85) 81 12 330
(85) 711 26 56 w. 330
fax. (85) 81 12 333
fax. (85) 711 41 29 w. 333
rodzinny@sokolka.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
(85) 81 12 340
(85) 711 41 29 w. 340
fax. (85) 711 96 44
ksiegi@sokolka.sr.gov.pl

Zespół Kuratorski
(85) 81 12 316
(85) 711-41-29 w.316
fax. (85) 81 12 318
fax. (85) 711-41-29 w.318
zkss@sokolka.sr.gov.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie