Stosownie do treści art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 2072) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.

Ogłoszenie zawiera informację o:

  • organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  • dacie powołania;
  • miejscu służbowym (siedzibie sędziego)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 luty 2021 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie