Zakres zadań:
1. Informacje o: sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy założyć przy wnoszeniu spraw do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw, możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
2. Udostępnia informacje o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
3. Udostępnia formularze sądowe i wzory pism sądowych.
4. Informuje o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych
5. Udziela informacji stronom i zainteresowanym o stanie postępowania w sprawach na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych.
6. Udostępnia akta do przeglądania stronom i osobom upoważnionym. Akta do czytania należy zamawiać w BOI, z uwzględnieniem czasu ich przygotowania, dzwoniąc pod numer (85) 711-41-29, (85) 81-12-300, lub drogą e-mailową na adres:    boi@sokolka.sr.gov.pl, podając sygnaturę akt sprawy i nazwiska stron, występujących w danej sprawie. Akta do czytania wydawane są po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania BOI oraz Czytelni Akt i Biura Podawczego określa Regulamin zamieszczony poniżej.

Informacja:
Przy składaniu pisma w biurze podawczym należy mieć jego kopię, aby otrzymać na niej potwierdzenie złożenia pisma.
We wszystkich pismach kierowanych do Sądu należy powoływać się, w miarę możliwości, na sygnaturę akt sprawy.
Biuro nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym o ochronie danych osobowych.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz: od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00.

telefony:
(85) 81 12 300
(85) 711 41 29

 boi@sokolka.sr.gov.pl

 

regulamin boi (Plik pdf, 489.11 KB)

zarządzenie - standarty obsługi interesanta (Plik doc, 43.00 KB)

standardy obsługi interesanta (Plik pdf, 6.08 MB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Mirosław Kałuski Porównanie