Informacja dla uczestnika postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce istnieje możliwość przeprowadzania rozpraw - w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
Rozprawy zdalne przeprowadzane są przy użyciu platform wideokonferencyjnych: SCOPIA i JITSI. Do wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera z kamerą, mikrofonem, głośnikami/słuchawkami lub urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon).
Instrukcje korzystania dostępne są w załączeniu.


 Informacja dla sądów

Sąd Rejonowy w Sokółce dysponuje zestawem do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującym łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającym m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

W celu sprawdzenia czy środki techniczne umożliwiają połączenie wideokonferencyjne należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sokółce
e-mail: informatyk@sokolka.sr.gov.pl
tel. 85 81 12 303.
W przypadku gdy połączenie może zostać zrealizowane wówczas należy skontaktować się z odpowiednim Wydziałem Sądu Rejonowego w Sokółce w celu zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów.

Następnie po ustaleniu terminu i warunków technicznych należy wystąpić z pismem o udostępnienie Sali do Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce,
e-mail: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Pismo należy przesłać w terminie 7 dni po dokonaniu telefonicznej rezerwacji. Jeżeli w zakreślonym terminie pismo z instytucji nie wpłynie rezerwacja zostaje anulowana.
Nadto we wniosku kierowanym do Prezesa Sądu należy wskazać numer telefonu i adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawach technicznych.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
15 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
15 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 15 czerwiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
05 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 lipiec 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
25 styczeń 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
28 kwiecień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
02 styczeń 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 styczeń 2023 Mirosław Kałuski Porównanie