INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w
Sokółce

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Sokółce informuje, iż posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny – szczegółowy wykaz zawierają załączniki  1a, 1b, 1c.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
30 październik 2023 Mirosław Kałuski Porównanie