Uprzejmie informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Sokółce.
Od dnia 19 maja 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnia Akt), Biuro podawcze, Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sokółce od dnia 19 maja 2020 r.,

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury ciała.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 22 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
22 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie