Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia w ośrodku.

Na terenie województwa podlaskiego realizacją powyższych celów zajmują się następujące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Włókiennicza, 15-464 Białystok
tel. 85 744 50 27, 85 744 50 28
fax 85 744 50 27
e-mail: oik@mopr.bialystok.pl
www.mopr.bialystok.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 89 70
fax 87 562 89 71
e-mail: biuro@mops.suwalki.pl
www.mops.suwalki.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
tel. 86 216 42 60
fax 86 216 58 51
e-mail: poczta@mopslomza.pl
www.mopslomza.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel. 87 643 20 71
fax 87 643 20 71

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 76
fax 85 833 26 75
e-mail: centrum3maja@poczta.onet.pl
www.pcprbielskpodlaski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
tel. 86 278 13 34
fax 86 278 13 34
e-mail: pcprkolno@poczta.fm
www.pcprkolno.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki
tel. 85 716 61 00
fax 85 716 61 00
e-mail: pcpr_monki@wp.pl
www.pcpr.monki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 92 82
fax 87 565 92 84
e-mail: interwencja@powiat.suwalski.pl
www.pcpr.suwalski.plDane kontaktowe organizacji działających na terenie miasta Białegostoku do których można się zwrócić o pomoc:

Stowarzyszenie „Droga” NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” prowadzony przez SPR „Droga”
ul. Włókiennicza 7, Białystok
tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.ayz.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
ul. Storczykowa 5, Białystok
tel. 85 663 56 76
www.szpitalpck.bialystok.pl


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”
ul. Orla 2, Białystok
tel. 85 663 01 41
www.szansabialystok.pl

Caritas Archidiecezji Białostockiej
ul. Warszawska 32, Białystok
tel. 85 651 90 08
www.bialystok.caritas.plNiebieska linia

W wyniku zawartego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Komendę Główną Policji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Porozumienia w dniu 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno-informacyjny, którego celem jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

Telefon interwencyjno-informacyjny prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego numeru Niebieskiej Linii: 801-12-00-02, który działa od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 22:00, w niedziele i święta – w godz. 8:00 – 16:00.

 


Przydatne linki

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie