Informacja o tłumaczach przysięgłych z obszaru całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
(teren działania – cały powiat sokólski)


Małgorzata Kostrycka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 8:00-15:00
Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
16-100 Sokółka,
ul.Pocztowa 3
(85) 711-24-83
www.komorniksokolka.pl
komorniksokolka@wp.pl

INFORMACJA

Sokółka, 22 stycznia 2021 roku

W oparciu o przepis art. 8 ust. 9  ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771z późn. zm), w oparciu o powiadomienie z dnia 18 stycznia 2021 roku (Kmo 18/21 (18), złożone przez Panią Małgorzatę Kostrycką Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce – Kancelaria Komornicza nr II z siedzibą przy ul. Pocztowej 3  w Sokółce, 16-100 Sokółka,  informuje się o istnieniu przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez tego Komornika  na podstawie art. 10 ust. 4  powołanej ustawy.

MONIKA AGNIESZKA GÓRALCZUK
Przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 10:00-15:00
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

od 1 lipca 2019 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30   

16-100 Sokółka,
ul. 1-go Maja 24 lok. C4
(85) 667-02-95
www.komornik-sokolka.pl
sokolka.goralczuk@komornik.pl

 

Wykaz osób i instytucji godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku:

 

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Sokółce

Na podstawie art. 517j § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r., poz. 920)

1. ustalam listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu  przyspieszonym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce w roku 2019 – stanowiącą załącznik Nr 1.
2. zezwalam na pełnienie dyżuru przez adwokatów i radców prawnych poza siedzibą Sądu Rejonowego w Sokółce przy zapewnieniu stałego bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi w wykazie numerami.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są wzory i formularze pism sądowych: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze oraz broszury i publikacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/broszury-i-publikacje.


Wzory pism Wydziału Cywilnego


Informacje dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Inne pisma

 

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć interesantów
Prezes Sądu
Prezes Sądu przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00, w pozostałe dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Prezesa,
(85) 81 12 307, (85) 711 41 29 wew. 307;

Biuro obsługi interesanta
poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00
wtorek – piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00
Więcej informacji o BOI w zakładce Biuro Obsługi Interesanta

Samoobsługowy terminal płatniczy (bezgotówkowy) tzw. WPŁATOMAT - w godzinach pracy Sądu (w załącznikach instrukcja obsługi)