Wielkość tekstu: +A  -A
mapa strony   

Witamy na stronie głównej Sądu Rejonowego w Sokółce

Sąd Rejonowy w Sokółce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
(85) 711-41-29
Faks: (85) 711-41-29 w.305

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

NIP : 545-14-69-003


Biuro Obsługi Interesantów

 (85) 711 41 29 w. 300 lub 335

boi@sokolka.sr.gov.pl


Jednostki nadrzędne

Sądy Rejonowe


Ankieta oceny satysfakcji interesanta


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej jakość obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.

Kliknij tu, aby przejść do ankiety


Aktualności

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego konkursu na stanowisko asystenta sędziego

19.08.2016

Lista kandydatów
dopuszczonych do etapu drugiego konkursu
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce – Nr A-110-20/16,

Stosownie do § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce (ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 12 lipca 2016 r.), po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu), ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w następującym składzie :

O G Ł O S Z E N I E II etap - termin i miejsce

19.08.2016

O G Ł O S Z E N I E

Uchwałą Komisji Konkursowej Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce – sygnatura: A – 110 – 21/16
wyznaczono termin II etapu konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności - w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, na dzień 30 sierpnia 2016 roku, sala rozpraw nr III, (parter budynku) godz. 900 .

Lista kandydatów do II etapu konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego

02.08.2016

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na stanowisko zastępcy głównego księgowego (staż urzędniczy)
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygnatura konkursu: A – 110 – 21/16

Stosownie do treści § 8 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego - ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z 8 lipca 2016 roku - po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu (selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu), ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1. Białous Ewa
2. Paszkowska Beata
3. Wierzbicka Barbara

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

15.07.2016

  OGŁOSZENIE

z dnia 12 lipca 2016 roku
Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
w Sokółce

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 -100 Sokółka
Sygnatura konkursu: 4 - 110 - 20//16
liczba stanowisk: I etat
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu - Konkurs rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2016 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.Opublikował: Mirosław Kałuski
Publikacja dnia: 04.07.2014
Podpisał: Mirosław Kałuski
Dokument z dnia: 04.07.2014
Dokument oglądany razy: 238 021