Wielkość tekstu: +A  -A
mapa strony   

Witamy na stronie głównej Sądu Rejonowego w Sokółce

Sąd Rejonowy w Sokółce

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
(85) 711-41-29
Faks: (85) 711-41-29 w.305

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

NIP : 545-14-69-003


Biuro Obsługi Interesantów

 (85) 711 41 29 w. 300 lub 335

boi@sokolka.sr.gov.pl


Jednostki nadrzędne

Sądy Rejonowe


Ankieta oceny satysfakcji interesanta


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej jakość obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Wyrażone w ankiecie opinie i uwagi posłużą do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów w naszej jednostce.

Kliknij tu, aby przejść do ankiety


Aktualności

Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego

08.09.2016

Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 8 września 2016 roku
o wynikach konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A – 110 – 21/16

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego przeprowadzonego od 1 sierpnia 2016 r. do 8 września 2016 r. (sygnatura: A – 110 – 21/16)
do zatrudnienia na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Beata Paszkowska, która uzyskała podczas konkursu najwyższą liczbę punktów.

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego

06.09.2016

Informacja
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 6 września 2016 roku
o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce – sygn. A – 110 – 20/16

Stosownie do treści § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228), w wyniku przeprowadzonego w okresie od 12 sierpnia 2016 r. do 6 września 2016 r. konkursu do zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Joanna Szwajko, która uzyskała podczas konkursu 41 punktów.

Lista kandydatów dopuszczonych do etapu trzeciego konkursu na stanowisko asystenta sędzieg

31.08.2016

Lista kandydatów
dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce– Nr A-110-20/16.

Stosownie do treści §7 ust. 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 r., poz. 1228), po przeprowadzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 roku drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej), Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej):

1. Joanna Szwajko
2. Justyna Świderska

Lista kandydatów do III etapu konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego

30.08.2016

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na stanowisko zastępcy głównego księgowego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygnatura konkursu: A – 110 – 21/16

Stosownie do treści § 9 ust. 1 – 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 8 lipca 2016 roku) po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności), ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1. Paszkowska Beata – 27 pkt
2. Białous Ewa – 26 pkt
3. Wierzbicka Barbara – 21 pktOpublikował: Mirosław Kałuski
Publikacja dnia: 04.07.2014
Podpisał: Mirosław Kałuski
Dokument z dnia: 04.07.2014
Dokument oglądany razy: 255 228