Dochody budżetowe
35 1010 1049 0004 1722 3100 0000 (Bank NBP o/o Białystok)
(wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

Rozliczenia transgraniczne
W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:
Kod SWIFT   NBPLPLPW
IBAN PL (numer wybranego konta)

Zaliczki sądowe
72 1010 1049 0004 1713 9800 0000 (Bank NBP o/o Białystok)
(zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów i na ogłoszenia, za wpis do rejestru spadkowego)

Kod SWIFT   NBPLPLPW
IBAN PL (numer wybranego konta)

Sumy depozytowe:
1    PLN     96 1130 1017 0021 1001 6690 0004
2    USD     69 1130 1017 0021 1001 6690 0005
3    EUR     53 1130 1017 0021 1001 6690 0002
4    CHF     80 1130 1017 0021 1001 6690 0001
5    GBP     26 1130 1017 0021 1001 6690 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ​- Fundusz Sprawiedliwości
26 1130 1059 0017 3383 2520 0006 (Bank BGK  o/Białystok)
(świadczenia, nawiązki )

UWAGA!
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę sprawy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie