Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
(teren działania – cały powiat sokólski)


Małgorzata Kostrycka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 8:00-15:00
Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
16-100 Sokółka,
ul.Pocztowa 3
(85) 711-24-83
www.komorniksokolka.pl
komorniksokolka@wp.pl

INFORMACJA

Sokółka, 15 lipca 2020 roku

W oparciu o przepis art. 8 ust. 9  ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771), w oparciu o powiadomienie z dnia 8 lipca 2020 roku (Kmo 96/20 (20), złożone przez Panią Małgorzatę Kostrycką Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce – Kancelaria Komornicza nr II z siedzibą przy ul. Pocztowej 3  w Sokółce, 16-100 Sokółka,  informuje się o istnieniu przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez tego Komornika  na podstawie art. 10 ust. 4  powołanej ustawy.

MONIKA AGNIESZKA GÓRALCZUK
Przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 10:00-15:00
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

od 1 lipca 2019 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30   

16-100 Sokółka,
ul. 1-go Maja 24 lok. C4
(85) 667-02-95
www.komornik-sokolka.pl
sokolka.goralczuk@komornik.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie