Wykaz sędziów, referendarzy oraz zakresy obowiązków

I Wydział Cywilny

 1. Sławomir Kuczyński – Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału
 2. Mariusz Łapiński
 3. Daniel Czech
 4. Marta Orzechowska

 

II Wydział Karny

 1. Aneta Sidorowicz – Przewodnicząca Wydziału
 2. Michał Andrzej Czapka – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Piotr Grzegorz Charkiewicz
 4. Marta Mazerska
 5. Wojciech Januszkiewicz
 6. Agnieszka Marciszel

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka – Przewodnicząca Wydziału
 2. Agnieszka Marciszel

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Ewa Klimowicz – Starszy Referendarz Sądowy
 2. Marta Orzechowska – Referendarz