Instytucje o zasięgu ogólnokrajowym:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 22 551 77 00; 22 551 77 60; 22 551 78 11
fax 22 827 64 53
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl
 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
tel. 22 583 66 00
fax 22 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
http://www.brpd.gov.pl
Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie