OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 6 października 2020 roku

Na podstawie art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014, poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo)
Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,
16 -100 Sokółka


1. Oznaczenie konkursu: A - 110 - 14/20
2. Liczba wolnych stanowisk - 2 etaty

 


Wyniki konkursu

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-110-14/20
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Zgodnie z art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r.,577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  informuję o wyborze

Pani Joanny Sarosiek

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,3 pkt oraz

Pani Gabrieli Czaplejewicz

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,2 pkt.

 

Ogłoszenie - konkurs na staż urzędniczy (Plik pdf, 107.71 KB)

klauzula informacyjna (Plik doc, 37.00 KB)

kwestionariusz osobowy (Plik doc, 30.00 KB)

oświadczenia (Plik doc, 25.50 KB)

ogłoszenie - II etap (Plik pdf, 273.15 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 grudzień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie