O G Ł O S Z E N I E
z dnia 9 kwietnia 2019 roku
Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka
Sygnatura  konkursu:  A  – 110 – 10/19

liczba stanowisk:  1 etat

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 14 maja 2019 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

ogłoszenie (Plik pdf, 1.57 MB)

zgoda na prztewarzanie danych osobowych (Plik doc, 25.00 KB)

klauzula informacyjna (Plik doc, 34.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie