O G Ł O S Z E N I E
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014, poz. 400)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Oznaczenie konkursu: A – 111 – 16/19
Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 

 

ogłoszenie (Plik pdf, 1.75 MB)

oświadczenia (Plik doc, 25.50 KB)

kwestionariusz osobowy (Plik doc, 30.00 KB)

klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik doc, 37.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie