OGŁOSZENIE

z dnia 20 lutego 2023 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.1.2023

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 21 marca 2023 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

Lista kandydatów

dopuszczonych do etapu drugiego konkursu
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce - Nr A-111-1.2023

 

Stosownie do § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce (ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 24 października 2022 r.), po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu), ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w następującym składzie :

Ewelina Leśniewska

 

Więcej informacji w załączniku: lista kandydatów

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 luty 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 marzec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 marzec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 marzec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie