PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Sokółce

Na podstawie art. 517j § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r., poz. 920)

1. ustalam listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu  przyspieszonym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce w roku 2019 – stanowiącą załącznik Nr 1.
2. zezwalam na pełnienie dyżuru przez adwokatów i radców prawnych poza siedzibą Sądu Rejonowego w Sokółce przy zapewnieniu stałego bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi w wykazie numerami.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
27 styczeń 2021 Mirosław Kałuski Porównanie