Zarządzenie A.012.15.2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 29 grudnia 2021 roku

 

 

w sprawie skrócenia godzin urzędowania Biura Podawczego

 Sądu Rejonowego w Sokółce w dniu 31 grudnia 2021 roku

 

Na podstawie  § 39 ust. 1 i 5 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku  – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2064)  w związku z koniecznością zagwarantowania bieżącego wprowadzania danych do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

z a r z ą d z a m y   

 

  • I
  1.  W dniu 31 grudnia 2021 roku Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Sokółce czynne będzie w godzinach od 8.00 do 11.00.
  •  II
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

                   Dyrektor                                                                               Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                           Sądu Rejonowego w Sokółce

            Iwona Gudalewska                                                              Sławomir Kuczyński

 

Na oryginale właściwe podpisy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 29 grudzień 2021 Mirosław Kałuski