Prezes Sądu
Sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce – Sławomir Kuczyński – Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

Sekretariat Prezesa – pokój 110

tel. (85) (85) 81 12 307
tel. (85) 711 41 29 w. 307
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl