Wykaz sędziów, referendarzy oraz zakresy obowiązków

I Wydział Cywilny
1. Sławomir Kuczyński – Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału     zakres obowiązków
2. Mariusz Łapiński     zakres obowiązków
3. Daniel Czech     zakres obowiązków
4. Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka     zakres obowiązków
5. Marta Orzechowska     zakres obowiązków

II Wydział Karny
1. Aneta Sidorowicz – Przewodnicząca Wydziału     zakres obowiązków
2. Michał Andrzej Czapka – Zastępca Przewodniczącego Wydziału     zakres obowiązków
3. Piotr Grzegorz Charkiewicz  – delegowany do MS   zakres obowiązków
4. Marta Mazerska     zakres obowiązków
5. Wojciech Januszkiewicz     zakres obowiązków
6. Beata Sopek    zakres obowiązków
7. Agnieszka Marciszel     zakres obowiązków

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
1. Irena Połejko – Matoszko – Przewodnicząca Wydziału     zakres obowiązków
2. Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka     zakres obowiązków

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
1. Ewa Klimowicz – Starszy Referendarz Sądowy     zakres obowiązków
2. Marta Orzechowska – Referendarz     zakres obowiązków

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie