PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Sokółce

Na podstawie art. 517j § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r., poz. 920)

1. ustalam listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu  przyspieszonym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce w roku 2019 – stanowiącą załącznik Nr 1.
2. zezwalam na pełnienie dyżuru przez adwokatów i radców prawnych poza siedzibą Sądu Rejonowego w Sokółce przy zapewnieniu stałego bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi w wykazie numerami.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie