INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE


Działając na podstawie § 36 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r poz. 2004), informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce znajdują się następujące składniki majątku zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
Wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa tj. mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, sprzedaży, oddania w wynajem lub dzierżawę lub darowizny.
Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych jednostek.
Jednostki zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do dnia 27.11.2020r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce,
- Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) w godzinach 8.00 – 15.00 lub
- przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
lub
- przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Wszystkie wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce w terminie od dnia 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r. po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy
(085) 711-41-29 wew. 350 z Pani Agata Fidziukiewicz.
(085) 711-41-29 wew. 342 z Pani Anna Szymborewicz,

informacja (Plik pdf, 436.76 KB)

załącznik do informacji (Plik pdf, 237.61 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
18 listopad 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 18 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
18 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie