ZARZĄDZENIE Nr A-022- 32/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie:

  • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
  • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
  • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
  • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

  • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 20 października 2020 roku do 30 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
 SSR Sławomir Kuczyński                                                                               

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 20 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie