Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane na rzecz promocji mediacji, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, przypadających w dniach 12 – 16 października 2020 roku, zorganizował bezpłatne dyżury mediatorów w siedzibie Sądu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, pokój Nr 14 na parterze.
Szczegółowy harmonogram dyżurów poniżej.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkań z mediatorami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19, osoby zgłaszające się na dyżury obowiązane są do zachowania obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sokółce reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

  • poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do budynku Sądu; osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, lub u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38 0C i powyżej, nie będą wpuszczone do budynku Sądu;
  • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym;
  • zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu, chyba że z uwagi na stan zdrowia zwolnione są z tego obowiązku;
  • zachowanie dystansu, to jest co najmniej 2m odległości od pozostałych interesantów.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego W Białymstoku

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie jest lista dla całego okręgu:

https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2690.html.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 02 październik 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 02 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
12 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie